Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10066
Title: Administratieve lasten in de zorgsector. Gevalstudie: een rusthuis
Authors: RENIERS, Tine
Advisors: VEREECK, L.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Administratieve lasten vormen voor veel bedrijven een extra kost bovenop de reeds bestaande (productie)kosten. Het zijn vaak verborgen kosten waarvan bedrijven en de overheid meestal de omvang niet van kennen. Sinds de Europese Raad in maart 2007 besliste om alle administratieve lasten in Europa tegen 2012 met een kwart te verminderen, ging de Vlaamse regering over tot het meten van alle administratieve lasten verbonden aan Vlaamse regelgeving en het formuleren van reductiedoelstellingen tegen eind 2008. Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nam hierin een voortrekkersrol en startte reeds in de tweede helft van 2007 met de nulmeting van de administratieve lasten in een aantal voorzieningen. De omvang van de administratieve lasten binnen opvangmogelijkheden voor bejaarden werd nog niet opgenomen in een van de metingen, uitgevoerd door het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Notes: 2de masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10066
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04217062008669c.pdf6.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 23, 2022

Download(s)

12
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.