Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10068
Title: Meerwaarde van calibratie: een gevalstudie
Authors: GEBOERS, Sabrina
Advisors: VANHOOF, K.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze masterproef wordt er op zoek gegaan naar een nieuwe calibratiemethode gebaseerd op meerdere modellen en wordt er nagegaan of deze methode betere resultaten levert. Deze modellen zijn verschillende data-mining-technieken die elk een ander resultaat geven. Ze hebben elk een aantal intervallen en de posities van deze intervallen zijn ook verschillend. Er wordt nu geprobeerd om deze intervallen en de posities van deze intervallen te laten overeenkomen aan de hand van verscheidene manieren. Om deze modellen uiteindelijk te vergelijken, wordt er gebruik gemaakt van een klassiek criterium, namelijk de Brier score. De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek naar voren komt, is dat niet enkel het aantal intervallen en de posities van deze intervallen gelijk moet zijn, maar dat de toewijzing van de cases aan deze intervallen ook van belang is.
Notes: 2de masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10068
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04222292008669c.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 22, 2022

Download(s)

4
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.