Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10081
Title: Internationale ontwikkelingen op het terrein van goed ondernemingsbestuur : een vergelijkende studie tussen de code Lippens en de code Tabaksblat
Authors: NEVEN, Sofie
Advisors: VANDEMAELE, S.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze thesis voert een onderzoek uit naar internationale ontwikkelingen in corporate governance. Meer bepaald bestudeert deze eindverhandeling de Belgische code Lippens en de Nederlandse code Tabaksblat. Na een literatuurstudie omtrent deugdelijk ondernemingsbestuur, wordt de praktijkstudie aangevat met enkele classificatiemodellen van corporate governance codes. Daarna worden de code Lippens en Tabaksblat afzonderlijk besproken om inzicht te verwerven in de invulling van coporate governance door BelgiĆ« en Nederland. Op basis van deze vergelijkende studie worden in een volgend hoofdstuk jaarverslagen van Belgische en Nederlandse beursgenoterde ondernemingen bestudeerd inzake naleving aan de corporate governance codes. Op deze manier tracht de eindverhandeling verschillen en overeenkomsten tussen de code Lippens en de code Tabaksblat te achterhalen.
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10081
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03211252008411c.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.