Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10095
Title: Detecteren, representeren en uitbuiten van de mogelijkheden van het apparaat van de eind-gebruiker
Authors: CREEMERS, Tomas
Advisors: LAMOTTE, W.
Issue Date: 2009
Publisher: tUL Diepenbeek
Abstract: Detecteren, representeren en uitbuiten van de eigenschappen van het apparaat van de eindgebruiker. Er worden verschillende detectiemethodes voor systeemeigenschappen bekeken. Qua representatie worden twee grote en verschillende kleine mogelijkheden besproken en vergeleken. Als uitbuiting is er een implementatie voltooid die het bestaande NIProxy-systeem uitbreidt met een mechanisme voor het verzenden, ontvangen, ontleden, opslaan en opvragen van clientinformatie, en een proof-of-concept NIProxy-plugin die van deze toevoegingen gebruik maakt.
Notes: master in de informatica - multimedia
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10095
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03210492008142c.pdf890.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.