Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10096
Title: Voedselkilometers: Enkel een leuk concept?
Authors: WEVERS, Martijn
Advisors: VAN PASSEL, S.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Duurzaamheid in het algemeen en aandacht voor het milieu in het bijzonder zijn tegenwoordig 'hot' items. Dit verklaart waarom het concept voedselkilometers de nodige belangstelling geniet. De definitie van het concept kan simpel worden samengevat: hoe verder een product reist, hoe groter de externe milieukost. Voedselkilometers meet de afstand die een product aflegt en berekent de CO2-uitstoot. Dit wordt dan omgezet in een externe milieukost. Zoals men merkt is dit een simpel en logisch concept dat gemakkelijk gebruikt kan worden. Maar de grootste kritiek op het concept is dat het een eenzijdige focus heeft. Deze eenzijdige focus is tweedelig: voedselkilometers zijn enkel afhankelijk van het aantal kilometers en het meet enkel en alleen de milieukost. Dit vormt de kern van dit onderzoek: is dit concept voedselkilometers bruikbaar? Kan een simpel concept de complexe problematiek van de externe kosten gepaard met het vervoer van voedsel correct weergeven? Is een uitbreiding van het conc
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10096
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05228222008633c.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.