Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10097
Title: Mogelijkheden en bekommernissen van Vlaamse ambtenaren binnen een duurzaam personeelsbeleid van de Vlaamse overheid. Gevalstudie binnen het Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Authors: Beerten, Nele
EYCKMANS, Pam
Advisors: MARTENS, H.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: BelgiĆ« en andere Europese landen worden de komende jaren geconfronteerd met een toenemende vergrijzing en ontgroening (Ekamper, 2006). De gevolgen hiervan zijn een lager arbeidsaanbod en een tragere groei van de economische activiteit. De vergrijzing en de ontgroening hebben bovendien een weerslag op de sociale zekerheid. We kiezen ervoor om ons voor de uitwerking van deze masterproef te richten op de Vlaamse overheid als probleemeigenaar. We beogen bekommernissen, wensen, verwachtingen en suggesties van Vlaamse ambtenaren te achterhalen. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: 'Wat zijn mogelijkheden en bekommernissen van Vlaamse ambtenaren binnen een duurzaam personeelsbeleid van de Vlaamse overheid?' We voeren in deze masterproef zowel een literatuurstudie als een praktijkstudie uit. Eerst gaan we in de literatuurstudie na hoe acuut het probleem betreffende de vergrijzing en de ontgroening is bij de Vlaamse overheid. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de problemen va
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10097
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05229932008633c.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
05229932008633b.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 15, 2022

Download(s)

12
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.