Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10101
Title: Overheidsfinanciering bij de bouw van bejaardeninstellingen
Authors: HUYSEGEMS, Nathalie
Advisors: LIMERE, A.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Vandaag de dag wordt België steeds meer en meer geconfronteerd met de vergrijzing. In 2030 zouden er in België 185.000 rusthuisbedden nodig zijn en in 2050 zelfs 275.000 bedden om de vergrijzing op te vangen. De bouw van rusthuizen kost echter veel geld. Om deze investering te doen, kunnen initiatiefnemers van de bouw, renovatie of uitbreiding van Vlaamse rusthuizen een beroep doen op VIPA. VIPA zorgt ervoor dat Vlaamse initiatiefnemers investeringssubsidies voor de bouw, renovatie en uitbreiding van een bejaardenvoorziening krijgen. Tot en met één november 2006 konden initiatiefnemers van een bejaardenvoorziening een investeringssubsidie of 'waarborg aanvragen via de klassieke procedure. Vanaf één november 2006 dienen deze initiatiefnemers een investeringssubsidie of 'waarborg volgens de alternatieve procedure aan te vragen. Door deze overschakeling zullen er veranderingen optreden voor de bejaarden, de bejaardenvoorzieningen, de financiële instellingen en VIPA.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10101
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05229512008631c.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.