Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10113
Title: Exploratie database "Strategisch Innoveren"
Authors: RAMAEKERS, Jef
Advisors: HOUBEN, G.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: KMO's hebben een erg belangrijke plaats in de Vlaamse economie. Consultants kunnen een erg belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de KMO's. In deze masterproef is er getracht te achterhalen wat de specifieke behoeftes zijn van KMO's naar consultancy. Verder zijn de specifieke problemen die KMO's hebben met consultants ook ge├»dentificeerd en besproken. Deze masterproef bestaat uit drie delen: een literatuuroverzicht, interviews met bevoorrechte getuigen en een clusteranalyse van de database 'Strategisch Innoveren'. Ondernemers met relatief weinig ervaring (minder dan 10 jaar), een hogere opleiding en die werkzaam zijn in de industrie, in de groothandel of in de transportsector zijn sneller geneigd om zich te wenden tot consultants (Smallbone en al. 1993, Donckels en Lambrecht, 1997). Toch zijn er ook heel wat hinderpalen voor KMO's om zich tot consultants te wenden. Zo zijn er de informatieproblemen met enerzijds de informatie-asymmetrie waardoor een consultant en een KMO nie
Notes: 2de masterjaar handelsingenieur - technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10113
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04218892008589c.pdf746.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.