Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10118
Title: Het effect van zones 30 bij scholen op het aantal ongevallen en letselongevallen. Een empirical bayes voor- en nastudie met vergelijkingsgroep.
Authors: HEMELEERS, Tim
Advisors: BRIJS, T.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Om de verkeersveiligheid ter hoogte van de schoolpoort te verhogen moet iedere schoolomgeving in België vanaf 1 september 2005 afgebakend zijn als een zone 30 (Ministerieel Besluit, 2004). Dit kan zowel in de vorm van een permanente zone 30 als variabele zone 30, waar oplichtende borden tijdens de openings- en sluitingsuren van de scholen de 30 km/h snelheidslimiet verplichten. Het doel van het onderzoek is om het effect van zones 30 bij scholen op het totaal aantal ongevallen en het aantal letselongevallen te schatten. Verder is onderzocht óf en in welke mate het effect van een permanente zone 30 verschilt van het effect van een variabele zone 30. De studie betreft, net zoals de overgrote meerderheid van de studies in het domein van de verkeersveiligheid, een observationeel onderzoek. Aan de hand van een gevalstudie is voor een beperkt aantal locaties nagegaan wat het effect van de zone 30 maatregel is. Hoewel de resultaten hierdoor moeilijk veralgemeenbaar zijn voor België, l
Notes: 2de masterjaar in de verkeerskunde - verkeersveiligheid
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10118
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04218782008322c.pdf4.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

54
checked on May 25, 2022

Download(s)

50
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.