Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10128
Title: Definiëren van socio-demografische profielen op basis van activiteiten-gebaseerd verplaatsingsgedrag
Authors: BLEUX, Kristof
Advisors: JANSSENS, D.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het onderzoek van deze masterthesis situeert zich in het domein van transportmodellering. Het doel van deze masterproef is dan op basis van dagboeken, opgesteld door verschillende individuen, socio-demografische profielen aanmaken met een gelijkaardig activiteiten-verplaatsingspatroon. Dit zal gebeuren aan de hand van een analyse waarbij dan homogene groepen van individuen bepaald worden. Deze gegevens zullen dan gekoppeld worden aan de socio-demografische kenmerken van de individuen. Om de vraag naar socio-demografische profielen te begrijpen zullen de verschillende verkeersmodellen in het eerste hoofdstuk, de literatuurstudie, worden uitgelegd. Hierbij gaan de belangrijkste verschillen tussen de modellen verduidelijkt worden. De belangrijkste conclusie die dan volgt uit dit hoofdstuk, is dat de vraag naar activiteitgebaseerde modellen wordt gestimuleerd door de wil om het menselijke gedrag beter te begrijpen en hierdoor tevens de beleidsmaatregelen beter te modelleren. In het
Notes: 2de masterjaar in de verkeerskunde - verkeersveiligheid
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10128
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04216142008322c.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 18, 2022

Download(s)

10
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.