Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10140
Title: Cultuurverschillen en de daaruit voortvloeiende problemen in zakelijke onderhandelingen binnen de diamantsector: België - China
Authors: CAPPIELLO, Stefania
VANDENBERGHE, Ellen
Advisors: VERJANS, M.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Als twee verschillende culturen met elkaar geconfronteerd worden in een onderhandeling, kan het uiteindelijk resultaat weleens tegenvallen. Onbegrip en een beperkte kennis van de andere cultuur zijn hier mogelijk de oorzaak van. Men is dus genoodzaakt kennis te verwerven over de cultuur van de buitenlandse zakenpartner. Dit vormt de kern van deze eindverhandeling. Vooreerst wordt in een literatuurstudie de term cultuur en de dimensies van cultuur besproken. Dit wordt samengevat in een eigen theoretisch kader. Vanuit dit theoretisch kader werpen we een licht op China en Hong Kong, de twee doelculturen. Ook de bronculturen, zijnde België en India worden geanalyseerd. In het praktijkonderzoek dat volgt, worden de bevindingen uit de literatuur getoetst aan de antwoorden van de respondenten. Hiervoor gebruikten we semi - gestructureerde interviews. De respondenten zijn mensen die werkzaam zijn in de diamantstad Antwerpen en die onderhandelen met China of Hong Kong.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10140
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05226072008634c.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.