Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10142
Title: De vzw-wet 7 jaar na de wetswijziging: boekhoudkundige struikelblokken en de toegevoegde waarde van de nieuwe verplichtingen
Authors: SMETS, Lize
Advisors: LYBAERT, N.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Met het oog op meer transparantie, rationalisering en modernisering werd op 11 december 2002 de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. In de veronderstelling dat voor veel vzw's de aanpassingen aan deze nieuwe verplichtingen niet eenvoudig zijn, en bijgevolg ook niet van een leien dakje lopen, willen we in deze masterproef nagaan wat nog steeds boekhoudkundige struikelblokken zijn en wat de toegevoegde waarde is van de nieuwe verplichtingen. Om een antwoord te vinden op de centrale onderzoeksvraag werd er gebruik gemaakt van een literatuurstudie, bevraging van bevoorrechte getuigen en een praktijkonderzoek. Door het uitvoeren van het praktijkonderzoek werden boekhoudkundige struikelblokken aan het licht gebracht. Deze struikelblokken werden opgelost aan de hand van de antwoorden van de bevraging van bevoorrechte getuigen en de voorhanden zijnde literatuu
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10142
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05231122008634c.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 20, 2022

Download(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.