Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10149
Title: Administratieve lasten bij de inburgering
Authors: KYRKOS, Theodoroula
PIERI, Romina
Advisors: VEREECK, L.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Migranten hopen op een betere toekomst in de westerse samenlevingen. Vlaanderen en Nederland worden geconfronteerd met migranten en hebben als gevolg een inburgeringsbeleid uitgewerkt. Dit beleid is verschillend in beide landen. Het Vlaams beleid suggereert een inspanningsplicht en het Nederlands een resultaatsplicht. Beide systemen houden administratieve verplichtingen in voor de inburgeraar. Deze verschillende verplichtingen veroorzaken administratieve lasten langs de zijde van de inburgeraar en beheerskosten langs de zijde van de betrokken instanties. Het probleem van deze lasten is dat ze dikwijls verborgen zijn. Om de verplichtingen in kaart te brengen, werd er beroep gedaan op het standaardkostenmodel (SKM). Het standaardkostenmodel kwantificeert de administratieve lasten die voortvloeien uit de regelgeving. Daarenboven maakt dit algemeen aanvaarde model het mogelijk om cijfers en resultaten te vergelijken. Voor dit onderzoek werden de vijf stappen vanuit het SKM-model toegepa
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10149
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05228162008632c.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 25, 2022

Download(s)

10
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.