Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10151
Title: De 'subprime' crisis en het auditverslag
Authors: BOSCH, Kenny
Advisors: MERCKEN, R.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Eén van de grootste gebeurtenissen in de financiële wereld in het jaar 2007 was het begin van de kredietcrisis. Deze financiële crisis had als gevolg dat verschillende banken failliet gingen of genationaliseerd werden en dat hierdoor het vertrouwen van de mensen in hun bank daalde. Dit vertrouwen zou hersteld kunnen worden door extra informatieverstrekking. De uitgelezen bronnen hiervoor zijn de financiële staten van de onderneming samen met de risicorapportering en de controleverklaring. Deze masterproef onderzoekt welke invloed de financiële crisis had in het jaar 2007 op de risicorapporteringen en de controleverklaringen van de banken. Meer specifiek wordt er nagegaan in welke mate de risicorapportering en de controleverklaringen geëvolueerd zijn gedurende het jaar 2007 en de twee voorgaande jaren. Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan het beursgenoteerd zijn en het in de zware problemen komen van de banken.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10151
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05228572008631c.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 27, 2022

Download(s)

8
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.