Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10169
Title: De mogelijkheid om via een ICT-applicatie de DIT-toepassing te vereenvoudigen
Authors: DEGENS, Sarah
Advisors: VEREECK, L.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Binnen de Europese Unie is de economische samenwerking tussen de lidstaten gebaseerd op de vier vrijheden vastgelegd in het EG-verdrag: vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen. Uit het onderzoek van de Europese Commissie naar de toestand van de interne dienstenmarkt blijkt echter dat juridische en administratieve eisen het vrije dienstenverkeer tussen de lidstaten belemmeren. Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt heeft als doel deze belemmeringen op te ruimen zodat de Europese ondernemingen en consumenten de kansen van de interne dienstenmarkt optimaal kunnen benutten. Hiertoe verplicht de richtlijn, beter gekend als de Europese Dienstenrichtlijn, de lidstaten hun nationale regelgeving te screenen naar mogelijke belemmeringen en hierover verslag uit te brengen aan de Commissie tegen 28 december 2009. Concreet betekent dit het bewijzen van de noodzakelijkheid en de evenredigheid van de regelgeving die het grensoverschrijdende dienstenverkeer hi
Notes: 2de masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10169
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04219432008669c.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 24, 2022

Download(s)

8
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.