Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10173
Title: Optimaliseren vestigingen
Authors: VAN OOSTERWYCK, Jo
Advisors: VANHOOF, K.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze masterproef behandelt het onderzoek naar verschillende raamwerken voor de bestuurlijke omkadering van IT projecten aan de Vlaamse Overheid. Meer bepaald gaan we over tot de toetsing en evaluatie van het kwalitatieve raamwerk KOMPAS (Sourdeau, 2008). Naast KOMPAS gaan we ook dieper in op LABIRINT 2.0. LABIRINT is een kwalitatief raamwerk specifiek voor IT-processen, dat gebaseerd is op het framework van Zachman. Met de ROI-methodologie ontwikkeld door PA Consulting en ESRI, Inc. onderzoeken we daarenboven wat de impact van een kwantitatief raamwerk op de bestuurlijke omkadering ven een IT-project kan zijn. In eerste instantie voeren we een literatuurstudie uit met betrekking tot de drie genoemde raamwerken, waarin we dieper ingaan op de eigenschappen van elk van deze raamwerken. In de tweede fase werken we een KOMPAS-analyse en een ROI-analyse uit voor het concrete GIS-project rond patrimoniumbeheer en woon- werkverkeer.
Notes: 2de masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10173
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03209972008669c.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 19, 2022

Download(s)

10
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.