Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1065
Title: Ondernemers in de politiek. Een studie naar de aanwezigheid van ondernemers in de wetgevende organen
Authors: GEUKENS, Julie
Issue Date: 2006
Abstract: In deze eindverhandeling wordt een evolutie weergegeven van de aanwezigheid van ondernemers in de wetgevende organen doorheen drie verschillende decennia, namelijk 1968, 1987 en de huidige zittingsperiode. We werpen ook een licht op de sociaaldemografische kenmerken van ondernemers die in het parlement zetelen en we vergelijken deze ondernemers met de overige parlementsleden. Ondernemers zijn mensen die aan het hoofd van een onderneming staan. Zij zijn eigenaar of bestuurder van een bedrijf. Wat betreft de wetgevende organen hebben we ons beperkt tot de Kamer, de Senaat en het Vlaams parlement. Er is een dalende trend wat betreft de aanwezigheid van ondernemers in de wetgevende organen. In 1968 bedroeg de totale aanwezigheid van ondernemers in de wetgevende organen 18,2%, hun aandeel zakte in 1987 tot 12,7% en in de huidige legislatuur is hun aandeel 10, 1%. Sinds het ontstaan van het Vlaams parlement is de spreiding van de ondernemers over de wetgevende organen veranderd. Tot 1995 zetelden de meeste ondernemers in de Senaat. In 1968 zetelde 52,1% van de ondernemers in de Senaat. In 1987 steeg het aandeel ondernemers in de Senaat tot 66%. In de huidige legislatuur zetelt 65,7% van de ondernemers in het Vlaams Parlement., 14, 3% zetelt in de Senaat en 20,0% zetelt in de Kamer. De meeste ondernemers sluiten zich aan bij de liberalen. De liberale partij was en blijft de populairste partij voor ondernemers. In 1968 en 1987 waren de liberalen en de christendemocraten de meest geliefde partijen voor de ondernemers. Door de opkomst van het Vlaams Blok veranderde deze verhouding. In de huidige legislatuur is de liberale partij nog altijd de partij met de meeste ondernemers, gevolgd door het Vlaams Blok. Op de derde plaats komen de christendemocraten. Wat de spreiding over Vlaanderen en Wallonië betreft is er geen groot verschil. Er waren doorheen de drie legislaturen zowel Vlaamse als Waalse ondernemers en de verdeling was ongeveer gelijk. We werpen ook een licht op de sociaaldemografische kenmerken van ondernemers in de politiek, meer bepaald het geslacht, de leeftijd en de opleiding. Verder bekijken we of er een verschil is met de sociaaldemografische kenmerken van de overige parlementsleden. Hoewel het aandeel vrouwelijke ondernemers toeneemt door de jaren heen, zijn de meeste ondernemers mannen. In de huidige legislatuur zijn 14,3% van de ondernemers die in het parlement zetelen vrouwen. Aangezien de vrouwelijke parlementsleden aan hun opmars bezig zijn is het logisch dat het aandeel vrouwelijke ondernemers stijgt. De leeftijd van ondernemers in het parlement ligt enkele jaren hoger dan de leeftijd van de niet-ondernemer. De gemiddelde leeftijd van een nietondernemer daalt door de jaren heen omwille van de verdwijning van de oudere politici in het parlement. De ondernemer is gemiddeld genomen iets ouder dan de niet-ondernemer daar hij zich waarschijnlijk pas met politiek zal gaan bezighouden wanneer zijn bedrijf op punt staat en niet wanneer het bedrijf in volle groei zit. Het opleidingsniveau van de ondernemer ligt onder het opleidingsniveau van de niet –ondernemer in het parlement. Parlementsleden zijn in het algemeen vrij hoog opgeleid. Meer dan 50% van de parlementsleden heeft een universitair diploma. Bij de ondernemers is er een aanzienlijk aandeel dat geen hogere studies aangevat heeft. Dit verschijnsel komt ook voor bij ondernemers die niet in het parlement zetelen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1065
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geukens_julie.pdf873.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.