Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1070
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGONNISSEN, Elke-
dc.date.accessioned2006-11-29T08:50:51Z-
dc.date.available2006-11-29T08:50:51Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1070-
dc.description.abstract“Het culturele verschil tussen Belgen en Nederlanders is verbazend groot. Bijna nergens in de wereld zijn er buurlanden die meer van elkaar verschillen” (Geert Hofstede in Claes en Gerritsen, 2002, p. 143). Met deze gedachte als uitgangspunt ben ik aan deze verhandeling begonnen. Deze eindverhandeling tracht een beeld te schetsen van de interculturele verschillen tussen Belgisch- Limburgers en Zuid-Nederlanders op gebied van aankoopgedrag. De centrale onderzoeksvraag van deze eindverhandeling is: ‘Welke zijn de verschillen in aankoopgedrag tussen Belgisch-Limburgers en Nederlands-Limburgers? Hoe uiten ze zich?’ Deze werd opgesplitst in een aantal deelvragen. Enkele deelvragen werden toegevoegd die niet rechtstreeks verband houden met de centrale onderzoeksvraag maar handelen over enkele knelpunten in het onderzoeksgebied, Maaseik. Doel hiervan is de respons bij de gegevensverzameling te vergroten. In dit werk worden een aantal termen gebruikt die aanleiding kunnen geven tot ambiguïteit. Daarom worden ze nader bekeken en wordt voor elk een definitie gegeven. Tevens worden enkele rapporten met betrekking tot koopgedrag in Limburg, meer bepaald Maaseik, besproken. Over interculturele verschillen, zelfs over de cultuur van Belgen en Nederlanders werd al veel geschreven. Zo zijn de bevindingen van een aantal onderzoekers, zoals Hofstede, Trompenaars, Claes en Gerritsen, over de verschillen tussen Belgen en Nederlanders opgenomen in deze uiteenzetting. Na enkele culturele aspecten wordt de geschiedenis kort behandeld. Uit de literatuurstudie is gebleken dat er op vele gebieden verschillen tussen Belgen en Nederlanders zijn. Om te testen of de verschillen tussen Belgisch-Limburgers en Zuid-Nederlanders ook zo groot zijn, vooral dan in aankoopgedrag, werd er een enquête opgesteld. De vragenlijst werd ingevuld door 87,5% van de handelaars van de binnenstad van Maaseik. Als inwoner van de grensgemeente Maaseik word ik dagelijks geconfronteerd met de verschillen tussen Belgen en Nederlanders. Aangezien Maaseik aan Nederland grenst, bestaat er een sterk vermoeden - 4 - dat de handel voor een groot deel op onze Noorderburen afgestemd wordt. Dit vermoeden is getest in deze studie. Volgens de geënquêteerden verschillen Belgische en Nederlandse klanten niet zo erg. Slechts 20% van de ondervraagden legt andere producten in voor Nederlanders dan voor Belgen. Meer dan 60% van de handelaars vindt dat Nederlanders kritischer zijn en meer vragen stellen dan Belgen. Nederlandse klanten worden voornamelijk herkend aan hun taal en houding en precies doordat ze kritischer zijn. Meer dan 85% vindt dat Nederlanders luidruchtiger zijn dan Belgen. Nederlandse klanten zijn prijsbewuster dan Belgische klanten. Daarover is meer dan de helft van de ondervraagden het eens. Ook zullen Nederlanders eerder om korting vragen. Verder kan er besloten worden dat kwaliteit voor iedere consument van even groot belang is. Nederlanders komen voornamelijk naar Maaseik voor het “Bourgondische”. Indien ze iets in België kopen is dat hoofdzakelijk vanwege de goede Belgische kwaliteit of het feit dat het product duurder is in Nederland. Uit de antwoorden is gebleken dat het nationaal gevoel geen rol speelt bij de aankoop van een product. Nederlandse klanten zijn enorm belangrijk voor de handelaars van de binnenstad van Maaseik. Alle ondervraagden krijgen Nederlanders over de vloer. Slechts 25% is van mening te kunnen overleven zonder Nederlandse klanten. Het is zelfs zo dat de geïnterviewden menen dat Nederlanders meer spenderen in hun winkels dan Belgen. Reclame heeft een zeer grote invloed op potentiële consumenten. Toch voert meer dan 60% van de handelaars van Maaseik geen reclame in Nederland. Indien dit wel gebeurt, is dit in 87,5% van de gevallen via dezelfde advertentie. De handelaars die hun aankondigingen aanpassen aan de nationaliteit van hun klanten doen dit voornamelijk door de Belgische gezelligheid en de prijsverschillen tussen België en Nederland te benadrukken. Een opmerkelijke vaststelling, resulterend uit de gegevens van de vragenlijsten, is dat er een verband bestaat tussen het aantal Nederlandse klanten en reclame voeren in Nederland. Handelaars met veel - 5 - Nederlandse klanten (40% en meer) voeren vaker reclame in Nederland als wie minder Nederlandse klanten heeft. Reclame voeren in Nederland trekt dus duidelijk Nederlandse klanten naar Maaseik. Een ander verband dat duidelijk blijkt uit deze studie is dat tussen de nationaliteit van de handelaar en de overlevingskans van zijn zaak zonder Nederlandse klanten. Handelaars met een Nederlandse nationaliteit zijn afhankelijker van Nederlandse klanten dan Belgische handelaars. Uit het praktijkonderzoek kan besloten worden dat er verschillen bestaan tussen Belgisch-Limburgers en Zuid-Nederlanders, maar dat deze in hun aankoopgedrag niet zo groot zijn. Er dient wel vermeld te worden dat de conclusies uit dit onderzoek enkel gelden voor Maaseik.-
dc.format.extent1302165 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonl-
dc.titleInterculturele verschillen tussen Belgisch-Limburgers en Zuid-Nederlanders. Verschillen in aankoopgedrag. Gevalstudie : Maaseik-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages143-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
item.fullcitationGONNISSEN, Elke (2006) Interculturele verschillen tussen Belgisch-Limburgers en Zuid-Nederlanders. Verschillen in aankoopgedrag. Gevalstudie : Maaseik.-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gonnissen_elke.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

14
checked on Jun 24, 2022

Download(s)

6
checked on Jun 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.