Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1089
Title: Groepscommunicatie met een mobiele gids in een museum
Authors: CRAUWELS, Joren
POOTERS, Ron
Issue Date: 2005
Abstract: Musea zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de ervaringen van hun bezoekers te verbeteren. Hiervoor wordt steeds meer en meer beroep gedaan op technologische oplossingen en vernieuwingen. Zo zijn er reeds verschillende systemen in omloop waarbij gebruikers een museum bezoeken geassisteerd door een mobiel apparaat (bijvoorbeeld een PDA). Deze mobiele apparaten zijn echter losse entiteiten die niet met elkaar verbonden zijn. Ze kunnen dus niet met elkaar communiceren. Om de museumbezoeker uit dit isolement te halen moeten die mobiele apparaten in een netwerk met elkaar verbonden kunnen worden. Zo kunnen bezoekers kennis met elkaar uitwisselen en wordt een museumbezoek meer een groepsgebeuren. Bezoekers gaan deel uitmaken van een sociaal netwerk. In deze eindverhandeling worden de doelstellingen besproken waaraan een mobiele gids voor groepscommunicatie in een museum moet voldoen. Er moet veel aandacht besteed worden aan de sociale aspecten die bij een dergelijke mobiele gids de kop opsteken. Ook moet er bij het ontwerp van de GUI rekening worden gehouden met de doelgroep. Op basis van deze doelstellingen wordt een mobiele gids voor groepscommunicatie in de vorm van een educatief spel ge¨ımplementeerd. Tevens wordt een onderzoek gedaan naar de geschikte netwerktechniek waarop de mobiele gids moet functioneren. Uit een vergelijking tussen Bluetooth, infrarood en Wireless LAN blijkt deze laatste het meest geschikt wegens zijn grote bereik, grote overdrachtssnelheid en eenvoudige implementatie. De usability study, uitgevoerd op het educatieve spel, bevestigt het nut van mobiele gidsen voor groepscommunicatie. De testen tonen aan dat er duidelijk een toekomst is voor dergelijke systemen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1089
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThesisCrauwelsPooters.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.