Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1103
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCLIJSTERS, Lene-
dc.date.accessioned2006-12-19T13:45:03Z-
dc.date.available2006-12-19T13:45:03Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1103-
dc.description.abstractDe afgelopen jaren hebben ondernemingen in sterk toenemende mate ge¨ınvesteerd in ERP(Enterprise Resource Planning)-systemen. ERP integreert alle processen en functies van een organisatie met als doel het presenteren van een holistisch beeld vanuit ´e´en enkele informatiearchitectuur. De beschikbaarheid van bedrijfsinformatie op operationeel niveau wordt op die manier aanzienlijk vergroot. Van daaruit ontstaat vaak de verwachting dat de invoering van een ERP-pakket ook belangrijke voordelen kan hebben voor de voorziening van managementinformatie. Maar hoewel de verzamelde gegevens potenti¨ele voordelen bieden voor het verbeteren van managementinformatie, wordt geen verbetering in de managementrapportage bewerkstelligd door het verzamelen van deze gegevens in een ERP-systeem. Indien ondernemingen daadwerkelijk voordeel willen halen uit hun ERP-pakket voor de voorziening van managementinformatie, dienen ze het ontsluiten van de ERP-gegevensbron prioriteit te geven. Hiervoor kan men gebruik maken van een Business Intelligence (BI) toepassing. BI heeft als doelstelling het transformeren van gegevens naar informatie en deze informatie vervolgens om te zetten in kennis. In dit domein situeert zich Datamining. Datamining is een methode voor het zoeken naar interessante informatie in grote hoeveelheden gegevens. Met behulp van deze informatie kunnen trends en verbanden worden ontdekt die bedrijven de mogelijkheid bieden om proactief kennisgedreven beslissingen te nemen. Deze eindverhandeling onderzoekt de uitvoerbaarheid van het integreren van een datamining model in een ERP-systeem aan de hand van een concrete gevalstudie. Specifiek wordt gebruik gemaakt van de recent ontwikkelde PMML standaard. PMML of Predictive Model Markup Language voorziet een methode om datamining modellen te defini¨eren en uit te wisselen tussen diverse toepassingen. Enerzijds wordt nagegaan op welke wijze een datamining model kan worden ge¨ıntegreerd in een ERP-systeem door middel van PMML. Anderzijds wordt onderzocht in welke mate het integreren van een PMML model mogelijk is in de praktijk met behulp van hedendaagse toepassingen. In de uitwerking van de gevalstudie wordt eerst een grondige analyse gemaakt van de databasestructuur van een ERP-systeem. Hieruit zal blijken dat datamining niet rechtstreeks kan - iii - worden toegepast op de gegevens in dit systeem. Het is namelijk ontworpen voor het vastleggen van transacties en biedt daarom geen stabiele basis voor datamining. Er wordt een oplossing gevonden door het ontwikkelen van een datawarehouse die naast de bestaande ERP-database functioneert en afgestemd is op de behoeften van een analysetoepassing. Een datawarehouse is een platform met ge¨ıntegreerde, kwalitatief hoogwaardige gegevens. Het ontwerp van het datawarehouse wordt gebaseerd op een dimensionaal gegevensmodel. Met behulp van een ETL(Extract Transform Load)-toepassing kunnen de benodigde gegevens uit de ERP-database worden ge¨extraheerd en vervolgens getransformeerd naar de gewenste vorm. Deze gegevens worden nadien in het datawarehouse geladen. Op basis van de gegevens in het datawarehouse wordt vervolgens een tabel samengesteld bestaande uit observaties en variabelen. Deze tabel dient als gegevensbron voor de ontwikkeling van een datamining model met behulp van een datamining toepassing. Het resulterende model wordt tenslotte vertaald naar PMML code. De volgende stap is dan het importeren van dit model in het datawarehouse om het uiteindelijk toe te passen op de gegevens uit het ERP-systeem. Hierbij zal een belangrijke tekortkoming worden vastgesteld die een eigenlijke integratie verhindert. Dit resultaat kan echter niet worden veralgemeend daar het afhangt van de keuze van de datamining toepassing. Algemeen wordt voor beide onderzoeksvragen een positief antwoord gevonden. Gebruik makend van een datawarehouse wordt de invloed van de beperkingen van een ERP-systeem geminimaliseerd. Hierdoor kan datamining alsnog worden toegepast op de gegevens van het ERP-systeem. Na het omzetten van het resulterende model in PMML code, kan het worden ge¨ımplementeerd in het datawarehouse. Uiteindelijk zal het wel of niet slagen van de integratie afhangen van de PMML versie en de mate van ondersteuning door de datamining applicatie-
dc.format.extent2535326 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonl-
dc.titleGevalstudie : Toepassing van een markeertaal op een data-integratiesysteem-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages138-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationCLIJSTERS, Lene (2005) Gevalstudie : Toepassing van een markeertaal op een data-integratiesysteem.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
clijsters-lene.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

32
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

14
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.