Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1168
Title: Collision Detection in CVEs
Authors: OPDENAKKER, John
Issue Date: 2005
Abstract: Collaborative Virtual Environments (CVE's) zijn drie-dimensionale grafische werelden die er voor zorgen dat verscheidene geografisch verspreide gebruikers met elkaar kunnen communiceren door middel van een combinatie van visuele en auditieve voorstellingen. Door de inburgering van het internet is nu wereldwijde samenwerking aan simulaties mogelijk. Binnen de gedeelde grafische wereld waarin de gebruikers (voorgesteld door avatars) met elkaar interageren, streeft men naar zoveel mogelijk realisme. Dit houdt onder andere in dat gebruikers niet door elkaar of andere objecten heen kunnen bewegen en dat iedere gebruiker altijd de meest recente status van de virtuele omgeving heeft. Deze problemen worden respectievelijk opgelost door een geschikt algoritme dat voor iedere gebruiker snelle collision detection realiseert en een goede synchronisatie van het netwerk. Het eerste deel van dit werk bestaat uit een overzicht van bestaande collision detection algoritmes met hun voor- en nadelen en hun toepasbaarheid in specifieke applicaties. Daarna gaan we dieper in op de eigenschappen waaraan een Colloboratieve Virtuele Omgeving moet voldoen en worden pro's en contra's voor het gebruik van bepaalde netwerk protocollen en architecturen gegeven. De aandacht wordt ook gevestigd op efficiënt gebruik van het netwerk en de problemen die zich kunnen stellen bij de integratie van collision detection in zo een genetwerkte omgeving. Tot slot worden de resultaten uit het praktijkgedeelte van de thesis overlopen en geïllustreerd.
Keywords: Collision detection, polygonale modellen, broad phase collision detection, bounding volumes, binaire subruimtes, narrow phase collision detection, convexe objecten, polygon soups, MDK2, CVE, TCP, UDP, peer-to-peer, P2P, client-server topologie, broadcasting, multicasting, latency problemen, dead reckoning, implementatie, main loop, render loop
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1168
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
opdenakker-john.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.