Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1177
Title: Economisch-geografische analyse van het Industrieel Toerisme in Limburg
Authors: PEUMANS, Dirk
Issue Date: 2006
Abstract: In deze eindverhandeling gaan we kijken op welke manier het Industrieel Toerisme aanwezig is in Limburg. We maken een inventaris en onderzoeken dan welke sectoren het best vertegenwoordigd zijn. Het probleem is dat er zeer weinig geweten is over Industrieel Toerisme. Vandaar dat we het begrip Industrieel Toerisme eerst grondig definiëren en plaatsen binnen de ruimere context van het toerisme. We weten uiteraard dat het bestaat maar een echte inventaris is er nog niet gemaakt. Het was zeer moeilijk om relevante literatuur te vinden, vandaar dat we onze literatuurstudie beginnen met het analyseren van een toeristische attractie om later in het eindwerk makkelijker een industriële toeristische attractie te kaderen. Wanneer we de typologie van verschillende auteurs over toeristische attracties bekijken, zien we dat elke auteur wel elementen van Industrieel Toerisme opneemt maar deze niet verder concretiseert. Wij gaan in onze studie hier dieper op in. Er worden heel wat termen gebruikt om het concept Industrieel Toerisme te beschrijven maar de definitie die wij gaan gebruiken is als volgt: Industrieel Toerisme betekent het bezoek van toeristen aan operationele industrieën waar de hoofdactiviteit van het bedrijf niet-toeristisch is. Nadat we het Industrieel Toerisme gekaderd hebben binnen het grotere geheel toerisme, kijken we ook welke andere vormen van toerisme nauw verbonden zijn met Industrieel Toerisme. Zo concluderen wij dat Industrieel Toerisme banden heeft met educatief toerisme, cultureel- en erfgoedtoerisme en agrarisch-, landbouw- en wijntoerisme. Om te bewijzen dat Industrieel Toerisme wel degelijk een toekomst heeft, kijken we over de landsgrenzen heen. We geven voorbeelden van succesvolle industriële toeristische attracties van over heel de wereld en we gaan wat dieper in op Frankrijk, de Verenigde Staten en Engeland. -5- We hebben nu uitgelegd wat Industrieel Toerisme is en dat Industrieel Toerisme zo goed als over heel de wereld aanwezig is. In het volgende onderdeel van ons eindwerk gaan we op zoek naar de industriële toeristische attracties in Limburg. Vermits er nog helemaal geen inventaris is gemaakt, hebben wij die zelf gemaakt na contacten met verschillende toeristische diensten. Na het opmaken van deze inventaris, hebben we vijf verschillende bedrijven uitgekozen om te bezoeken om daar een interview af te nemen van een bevoorrechte getuige. Tijdens deze bevragingen polsen we eerst naar de motivatie om te starten met Industrieel Toerisme, daarna gaan we verder in op de huidige toeristische bezoeken. We onderzoeken op welke groepen van toeristen de ondernemer zich focust en hoe hij de bezoeken praktisch weet te organiseren. Tenslotte vragen we de geïnterviewden naar hun concrete toekomstplannen inzake Industrieel Toerisme. Vervolgens proberen we even in de toekomst te kijken en gaan we na hoe het Industrieel Toerisme in Limburg kan evolueren aan de hand van een hypothese. Deze hypothese spitst zich vooral toe op de fruit- en de biersector. Hierbij aansluitend vermelden we de impulsen aan de agrarische sector in Limburg in de beleidsverklaring van Marc Vandeput van 2006. We bespreken de agrarische sector omdat na het opstellen van de inventaris van industriële toeristische attracties duidelijk blijkt dat deze sector het meest vertegenwoordigd is in Limburg. Uiteraard heeft het uitbouwen van een industriële toeristische attractie consequenties. We denken dan aan de regionale en organisatorische gevolgen van het uitbouwen van Industrieel Toerisme. Die consequenties kunnen zowel positief als negatief zijn, we behandelen ze allebei. Tenslotte bespreken we wie de potentiële bezoekers van een industrieel toeristische attractie kunnen zijn. We kunnen concluderen dat er in Limburg effectief industriële toeristische attracties zijn. We constateren wel dat de toeristische diensten nog veel werk -6- hebben in het uitbouwen van het aanbod van Industrieel Toerisme. Tot nu toe wordt er erg weinig aandacht besteed aan deze toch wel steeds groeiende vorm van toerisme.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1177
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
peumans_dirk1.pdf604.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Download(s)

6
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.