Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1178
Title: De rol van 'Category Management' en 'Efficient Consumer Response' in retailing
Authors: PIECHOCKI, Frank
Issue Date: 2006
Abstract: Deze eindverhandeling onderzoekt de rol van Efficient Consumer Response (ECR) en Categorie-Management (CM) in retailing. Om deze rol te kunnen beoordelen, wordt een grondige beschrijving gegeven van beide begrippen. De achtergrond wordt geschetst, de begrippen worden gedefinieerd, de implementatiestappen worden verduidelijkt. De rol wordt vervolgens onderzocht door de positieve en negatieve aspecten van ECR en CM te belichten. Bij de voordelen zoals een stijgende verkoop, winstgevendheid en een efficiëntere werking, worden ook bedenkingen geplaatst die te maken hebben met de benodigde resources, de samenwerking, implementatie en resultaten. Bovenstaande aspecten worden afzonderlijk besproken voor ECR en CM. Dit heeft als reden dat in de literatuur elk begrip apart voorkomt. Gezien de grote verwantschap tussen beiden, wordt er een vergelijk gemaakt. Zo wordt CM gesitueerd binnen de werking van ECR. Na dit vergelijk worden beide begrippen steeds bij volgende hoofdstukken tezamen besproken. De rol van ECR en CM wordt toegelicht aan de hand van concrete cijfervoorbeelden, zodanig dat de lezer kan inzien dat ECR en CM geen theoretische fabels zijn. Zowel de mate van toepassing als de gerealiseerde voordelen worden toegelicht. Alhoewel de cijfers uiteenlopend zijn, laten zij in het algemeen toch een positief resultaat zien. Hierna volgt de bespreking van mogelijke evoluties in ECR en CM. Begrippen zoals CMAR, Consumer-Centric Category Management, Aisle Management, Trip Management, VMI en VMCM worden besproken. Niet alleen evolueren de begrippen ECR en CM, het toepassingsgebied evolueert ook. Zo zal ECR en CM ook buiten het domein van de Fast Moving Consumer Goods in de retailsector toegepast worden. Op deze manier wordt er aangegeven dat er een duidelijke rol voor ECR en CM in de toekomst is weggelegd. Technologieën die essentieel zijn voor de werking van beide begrippen worden beschreven. De technologieën zijn belangrijk omdat zij ECR en CM mogelijk maken. Er wordt weergegeven welke rol derden in deze technologieën hebben aan de hand van een beschrijving van de firma Accuris. Deze biedt software aan die onder andere de promotievoering ondersteunt. Tenslotte wordt de rol van ECR en CM besproken in een gevalsstudie. Bij het bedrijf McCain zal een situering gegeven worden van ECR en CM. Eerst wordt de toepassing binnen de gehele onderneming algemeen geschetst. Hierna gaat men aspecten van ECR en CM concreet bespreken in de afdeling klantendienst. McCain heeft geen aparte ECR en CM -afdeling, maar past wel verschillende aspecten van ECR en CM toe.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1178
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
piechocki_frank1.pdf7.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.