Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1179
Title: Elementen van systemen in bedrijfsvoering
Authors: KEIL, Laurent
Issue Date: 2006
Abstract: Een organisatie is een systeem. Een systeem is een geheel dat als een geheel functioneert, door de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende delen. Systemen kunnen ingedeeld worden op basis van hun complexiteit. Van eenvoudig naar complex bestaan statische, mechanische, cybernetische, open, genetisch sociale, dierlijke, menselijke en transcendentale systemen. Een organisatie is een sociaal systeem, dat opgebouwd is uit componenten die onderling met elkaar in contact zijn. Deze componenten zoeken steeds naar hun evenwicht en optimale positionele waarde. De organisatie als systeem, gaat eveneens op zoek naar evenwicht en stabiliteit in haar omgeving om het voortbestaan te verzekeren. Opdat een organisatie haar doelen op een efficiĆ«nte en effectieve manier kan bereiken, is het nodig de juiste structuur te kiezen. De structuur is vast verbonden met de processen die zullen plaatsvinden. Afhankelijk van de omgeving en de vereisten om te overleven, zullen structuur en overeenkomstige processen gekozen worden. Een organisatie opereert in een bepaalde omgeving, heeft een bepaalde geschiedenis, neemt werknemers met verschillende achtergronden aan, etc.. Om een organisatie op een verantwoorde manier te besturen, is het nodig feiten in hun context te bekijken en in hun geheel te zien. Holistisch denken leidt tot het beter inschatten van situaties en problemen, alsook betere oplossingen in de bedrijfsvoering. In bedrijfsvoering komt men processen van zelfregulering bij de werknemers tegen, alsook bij het systeem in zijn geheel; de organisatie. Bij het proces van zelfregulering is het bereiken van een evenwicht het doel. Dit gebeurt door middel van wisselwerking met de omgeving. Bewust zijn van dergelijke processen en op een juiste manier erop inspelen, leidt tot een gezonde bedrijfsvoering. De veldtheorie, een systeemtheorie, stelt dat alles een veld is, waarin verschillende krachten op elkaar inwerken. Deze krachten spruiten voort uit de te bevredigen behoeften van het individu en zijn in zekere mate voorspelbaar. Proces en integratie zijn onmisbaar om de realiteit te verstaan. De werkelijkheid ligt verscholen in gehelen, terwijl de persoonlijke werkelijkheid afhangt van de positie in het veld. Uit de veldtheorie zijn verscheidene systemische principes afgeleid die uiterst nuttig zijn voor het bestuur van organisaties. Het respecteren van principes - 5 - omtrent toebehoren, uitbreiding, immuunkracht, individuatie en overkoepelende metaprincipes in organisaties, leidt tot een stabiel en evenwichtig systeem. Het bevordert de gezondheid van een organisatie, mits een juiste toepassing en rekening houdend met de context waarin gebeurtenissen zich afspelen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1179
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
keil_laurent1.pdf374.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 27, 2022

Download(s)

6
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.