Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1187
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRODIERS, Liesbeth-
dc.date.accessioned2007-01-08T13:17:50Z-
dc.date.available2007-01-08T13:17:50Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1187-
dc.description.abstractDe laatste jaren hebben veel factoren, naast het omhullen en beschermen van het product, de verpakking tot een belangrijk marketinginstrument gemaakt. De concurrentie en het gedrang op de schappen van de winkels betekent dat veel verkooptaken nu door de verpakking moeten worden vervuld. Bedrijven beseffen dat de juiste verpakking een goede manier is om bekendheid van het product of het bedrijf bij de consument op te bouwen. De verpakking wordt meer en meer een instrument met toegevoegde waarde voor het product. Verpakkingsinnovaties, zoals intelligente verpakkingen, kunnen in dit opzicht dan ook vele voordelen bieden voor zowel de producent als de consument. De producenten kunnen zich met deze verpakkingsinnovaties differentiëren van hun concurrenten. De consumenten op hun beurt genieten mee van de extra toegevoegde waarde. Differentiatie is tegenwoordig de sleutel tot succes, dus het spreekt voor zich dat verder onderzoek naar deze innovatieve verpakkingen zeker de moeite waard is. De industrie kan wel openstaan voor innovatieve verpakkingen, maar in welke mate denken de consumenten behoefte te hebben aan zulke verpakkingsinnovaties? In dit onderzoek wordt er concreet een antwoord geformuleerd op volgende centrale onderzoeksvraag: ‘Geeft een temperatuurgevoelig etiket een toegevoegde waarde aan de verpakking?’ Dit rapport begint met een literatuurstudie rond de verpakking als marketinginstrument. Er wordt eerst nagegaan welke de verschillende functies van verpakkingen zijn. Vervolgens wordt onderzocht welke de nieuwe trends zijn op het gebied van verpakkingen. Eveneens bekijken we of sommige nieuwigheden sneller of trager door de consumenten aanvaard worden dan anderen. De trend van de smart packaging (actieve en intelligente verpakkingen) wordt meer in detail bestudeerd. Na deze literatuurstudie volgt een kwantitatief onderzoek door middel van een enquête. Er werden honderd respondenten bevraagd. Van deze honderd personen waren de helft mannen en de andere helft vrouwen. Eveneens was er een gelijke verdeling van respondenten jonger dan 25 jaar en respondenten ouder dan 25 jaar. Met dit onderzoek wordt er geprobeerd een antwoord te formuleren op bovenstaande centrale onderzoeksvraag. Eveneens wordt er nagegaan of de respondenten een temperatuurgevoelig etiket herkennen en begrijpen. Daarnaast wordt getracht te achterhalen hoe belangrijk de potentiële consumenten deze innovatie vinden en of ze het nieuwe etiket wel vertrouwen. Vervolgens gaan we na of consumenten dit temperatuurgevoelig etiket nuttig of overbodig vinden. Tot slot wordt ook gekeken of de respondenten bereid zijn om een hogere prijs te betalen voor deze innovatie. Om op dit alles een antwoord te kunnen formuleren, werd in het onderzoek gebruik gemaakt van de nieuwe etiketten van Jupiler met temperatuurgevoelige inkt, waarbij de merknaam verschijnt indien het bier de ideale drinktemperatuur bereikt heeft. Uit het onderzoek kwam naar voren dat slechts 1 respondent op 5 zich spontaan de temperatuurgevoelige zone kan herinneren. Het logo en de kleur daarentegen werden veel vaker herinnerd. Het is bijgevolg belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het ontwerp van een goed, duidelijk en aantrekkelijk logo. Bij het rechtstreeks testen van het begrip van het etiket werd duidelijk dat iets minder dan de helft van de respondenten wist wat er zou gebeuren met het etiket als het bier de ideale drinktemperatuur bereikt heeft. Dit is al een vrij hoog percentage. Als men bij de introductie van deze etiketten op de markt een heuse reclamecampagne kan koppelen, zal dit percentage ongetwijfeld snel de hoogte in gaan. Er is bovendien een positief verband tussen kennis van het biermerk en begrip van het etiket. Indien de respondenten weten van welk merk het getoonde temperatuurgevoelige etiket is, kunnen ze in de helft van de gevallen ook de juiste werking van het etiket te beschrijven. Toch moet er opgemerkt worden dat maar liefst 30% van de ondervraagden de aanwezigheid van de temperatuurgevoelige zone als storend ervaren. Er was echter geen verband tussen het storend vinden van de temperatuurgevoelige zone en het begrip ervan. De meerderheid van de respondenten hechten echter wel belang aan de aanwezigheid van een temperatuurgevoelige zone op het etiket. De respondenten vinden de vermelding van de houdbaarheidsdatum en de netto-hoeveelheid wel duidelijk belangrijker. Indien consumenten veel belang hechten aan de vermelding van de ideale serveertemperatuur, zullen ze ook de aanwezigheid van een temperatuurgevoelige zone positiever beoordelen. Ondanks het belang dat gehecht wordt aan de temperatuurgevoelige zone, zal de meerderheid van de ondervraagden hun favoriete biermerk niet inruilen voor een ander merk dat wel een temperatuurgevoelige zone heeft. Jongere respondenten zijn bovendien meer trouw aan hun favoriete biermerk dan oudere consumenten. Een ruime meerderheid van 63% gelooft dat het temperatuurgevoelige etiket hen kan vertellen wanneer het bier de juiste drinktemperatuur heeft. Het blijkt ook dat als de consumenten geloven in de goede werking van het etiket, ze een temperatuurgevoelig etiket ook nuttig gaat vinden. Het is dus belangrijk dat de producent de consument kan overtuigen van de juiste werking van het etiket. Meer dan de helft van de respondenten vinden het hebben van een temperatuurgevoelig etiket nuttig. Toch is bijna niemand van de ondervraagden bereid een hogere prijs te betalen voor een innovatief etiket. Dit geldt zowel voor thuisgebruik als voor gebruik buitenshuis. Er kan een duidelijk profiel opgesteld worden van de consument die open staan voor de nieuwe temperatuurgevoelige etiketten. Vrouwelijke consumenten die ouder zijn dan 25 jaar staan het meest positief ten opzichte van de introductie van dergelijke etiketten. Eveneens kan de introductie van deze etiketten op meer bijval rekenen bij de consumenten die veel belang hechten aan de juiste temperatuur van hun biertje. Bij de mate van bierconsumptie, de biervoorkeur en het beroep was er geen significant verschil merkbaar in de perceptie van het temperatuurgevoelige etiket. Er kan dus besloten worden dat, door de toenemende concurrentie op de schappen van de winkels, temperatuurgevoelige etiketten wel een hulpmiddel kunnen zijn voor de producenten om zich te differentiëren van de anderen. Een juiste temperatuur is volgens de consument een belangrijk gegeven. De meerderheid van hen vinden dan ook dat een temperatuurgevoelige zone een meerwaarde kan betekenen voor de verpakking. De enige voorwaarden die de consumenten stellen, is dat ze er niet meer voor moeten betalen. Een duidelijke en doelgerichte reclamecampagne zal belangrijk zijn bij de introductie van de innovatieve temperatuurgevoelige etiketten.-
dc.format.extent2104694 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonl-
dc.titleDe meerwaarde van verpakkingsinnovatie voor de consument.-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages135-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationRODIERS, Liesbeth (2006) De meerwaarde van verpakkingsinnovatie voor de consument..-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rodiers_liesbeth1.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

30
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

20
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.