Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1202
Title: Hybrid indoor/outdoor location determination technologies
Authors: TUTENEL, Tim 
Issue Date: 2006
Abstract: Steeds vaker is het niet langer voldoende om statische applicaties af te leveren, er is nood aan context-awareness. Niet zelden is de context van een applicatie nauw gekoppeld aan de plek waar de gebruiker zich bevindt. Daarom is er een vraag gerezen naar localisatietechnieken die deze informatie aan een applicatie kunnen afleveren. Voor outdoor omgevingen zijn er reeds talloze systemen op de markt die in deze behoefte voorzien. Wanneer men echter indoor een locatie wil gaan bepalen van gebruikers zijn er heel wat minder mogelijkheden. Deze thesis had als doel een bruikbaar systeem te ontwikkelen dat met behulp van Wireless LAN access points een oplossing kan bieden aan het probleem van de indoor localisatie. Uitgaande van een basissysteem zijn er stap voor stap verbeteringen aangebracht om uiteindelijk een afgewerkte library te verkrijgen die eenvoudig toegevoegd kan worden in applicaties die locatieafhankelijk zijn.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1202
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tutenel_tim1.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.