Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1216
Title: Economische impact van evenementen in Leuven
Authors: VAN REETH, Kelly
Issue Date: 2006
Abstract: De stad Leuven, centraal gelegen in België, is veruit de grootste stad van Vlaams-Brabant en telde meer dan 90.000 inwoners in 2005. Ze staat vooral bekend als de universiteitsstad bij uitstek met een grote variatie van historische gebouwen, maar lokt jaarlijks ook duizenden toeristen door de talrijke evenementen die er georganiseerd worden. Zoals vele andere steden, heeft Leuvense evenementen ontdekt als ideaal promotiemiddel voor het toerisme in hun stad en wensen op deze manier de werkloosheid aan te pakken, investeringen te stimuleren enzovoort. Zo worden de laatste jaren meer en meer evenementen georganiseerd in de stad en spelen ze een steeds belangrijkere rol binnen de lokale economie. Omdat er nog niet veel onderzoek verricht is omtrent dit fenomeen, gaan we in onze eindverhandeling na in welke mate evenementen in Leuven een economische impact hebben op de lokale economie. We hebben ons hierbij toegespitst op de analyse van enkele subaspecten van evenementen. Zo gaan we kijken naar het profiel van de evenementbezoekers en proberen we de economische impact van de evenementen weer te geven zowel voor de overheid & privé-instellingen als voor de omliggende horeca van Leuven centrum. Tijdens ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van vijf verschillende onderzoeksstrategieën. Naast een literatuur-, documentenstudie en een studie gebaseerd op statistieken, hebben we een experience-survey uitgevoerd. Zo hebben we enkele personen van Toerisme Leuven geïnterviewd om onder andere iets meer te weten te komen over de evenementen in Leuven algemeen. Ten slotte hebben we twee survey-onderzoeken uitgevoerd op enerzijds de evenementbezoekers, anderzijds op de omliggende horeca. Via een aselecte steekproef hebben we 812 evenementbezoekers ondervraagd op 18 verschillende evenementen, om uiteindelijk tot 497 geldige vragenlijsten te komen. De vragenlijsten van de omliggende horeca daarentegen hebben we naar alle overnachtingsmogelijkheden, eetgelegenheden en cafés in Leuven centrum gestuurd om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen schetsen. 11 Na het bespreken van het praktijkprobleem, de onderzoeksdoelen en de onderzoeksopzet, hebben we een woordje uitleg gegeven omtrent het huidige toerisme en de toeristische aantrekkingskracht van Leuven. De stad lokt jaarlijks tal van toeristen dankzij haar musea, monumenten, haar congresfaciliteiten, haar evenementen enzovoort. Deze laatste groep hebben we verder uitgediept in ons volgend hoofdstuk waarin we onder andere het evenementenbeleid en onze gekozen evenementen in ons onderzoek bespreken. Ons vierde hoofdstuk omvat de resultaten van de bevraging van de evenementbezoekers. Op onze gekozen evenementen hebben we 497 geldige enquêtes verworven. We hebben dit gedaan aan de hand van een mix tussen een mondelinge en elektronische vragenlijst. Vervolgens hebben we deze vragenlijsten verwerkt en op basis van deze gegevens een analyse gemaakt van de evenementbezoekers in Leuven. Zo stellen we ondermeer vast dat het merendeel van onze ondervraagden woonachtig zijn in Vlaams-Brabant. Ongeveer 35% van de ondervraagden komt van buiten de provincie. Daarnaast ondernemen de meeste evenementbezoekers nog andere activiteiten buiten het evenement. Zo verklaarden meer de helft dat ze iets geconsumeerd hadden bij de plaatselijke horeca. Circa 45% van de geïnterviewden stelden dat zij speciaal hun woning hadden verlaten voor het evenement en de overgrote meerderheid van de ondervraagden verplaatsten zich naar het evenement met de auto of het openbaar vervoer. De ondervraagde betaalde gemiddeld voor 1,53 personen en de gemiddelde uitgaven per persoon waren ongeveer 54 euro. De grootste uitgavenposten van de ondervraagden waren de entreegelden en het eten en drinken. Ten slotte vermelden we dat ondervraagde evenementbezoekers in het algemeen zeer tevreden zijn over de evenementen in Leuven. Toch werden er een aantal voorstellen geformuleerd om alles nog beter te doen verlopen. De meeste van deze opmerkingen hadden te maken met verbeteringen van de randvoorwaarden. Daarnaast hebben de enquêtes van de omliggende horeca onderzocht. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Uiteindelijk hebben we 189 geldige vragenlijsten teruggekregen van hotels, restaurants en cafés in de buurt van de 18 onderzochte evenementen. 71, 96% van de ondervraagden verklaarden dat het evenement een effect had gehad op hun omzet. Gemiddeld was de omzetverandering positief, namelijk +2,56. 35% van 12 de geïnterviewden verklaarden daarentegen dat het evenement geen effect had gehad op de werkgelegenheid binnen hun zaak. Gemiddeld was de verandering van de tewerkstelling positief +2,32. De gemiddelde investeringen ten slotte was circa 1.045 euro. Wat betreft de uitgaven van de evenementbezoekers stelden de omliggende horeca dat de evenementbezoekers meer uitgeven dan de gewone bezoekers tijdens het jaar. Over het algemeen stonden de ondervraagden positief ten opzichte van de evenementen en somde onder andere volgende punten op: meer klanten, goede promotie en aantrekken nieuw cliënteel. Toch wensten een gedeelte van hen dat ze meer krijgen bij de organisatie van de evenementen. Ten slotte kunnen we concluderen dat evenementen een belangrijke positieve invloed hebben op de lokale economie van Leuven. Het is vooral de horeca, meerbepaald de drink- en eetgelegenheden die profiteren van deze positieve invloed. De verblijfssector heeft daarentegen in beperkte mate voordeel van de evenementen, met uitzondering van de seminaries/congressen. Tot deze conclusies zijn we gekomen op basis van de vier determinanten (omzet, werkgelegenheid, bestedingen en overnachtingen) die we in beide enquêtes verwerkt hebben. Daarnaast hebben nog enkele belangrijke aanbevelingen geformuleerd in verband met de evenementbezoekers en de omliggende horeca.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1216
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vanreeth_kelly1.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 17, 2022

Download(s)

14
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.