Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12180
Title: Autochtonen en allochtonen samen op de werkvloer: Uitdagingen en oplossingen
Authors: Gevers, Ann
Devisscher, Stephanie
Van Pelt, An
Janssens, Maddy
ZANONI, Patrizia 
Issue Date: 2005
Source: Over.Werk, jg15(1). p. 117-121
Abstract: Allochtone werknemers zijn vandaag nog steeds niet evenredig vertegenwoordigd op de Vlaamse arbeidsmarkt. De moeilijke relaties tussen allochtonen en autochtonen op de werkvloer worden soms beschouwd als mogelijke oorzaak van deze achterstand. Dit VIONA-onderzoek brengt deze relaties in kaart en gaat na welke impact de organisatie heeft op de interacties tussen autochtonen en allochtonen. Op basis van de resultaten worden er enkele lessen getrokken en beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Keywords: etnische diversiteit diversiteitsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12180
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:External publications

Show full item record

Page view(s)

42
checked on May 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.