Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12185
Title: Interacties tussen autochtonen en allochtonen op de werkvloer
Authors: Gevers, Ann
Devisscher, Stephanie
Van Pelt, An
Janssens, Maddy
ZANONI, Patrizia 
Issue Date: 2004
Publisher: VIONA Report
Abstract: Om een beter inzicht te verkrijgen in de processen die maken dat diversiteit positieve of negatieve effecten heeft op organisaties kijken we, in tegenstelling tot de boven vermelde literatuur, naar de interacties en de relaties tussen allochtonen en autochtonen op de werkvloer. Daarbij stellen we volgende onderzoeksvragen, die we door dit onderzoek willen beantwoorden: 1. Hoe verlopen de interacties tussen autochtonen en allochtonen op de werkvloer? 2. Hoe percipieren werknemers het organisationeel beleid ten aanzien van allochtonen en autochtonen? 3. Op welke manier draagt de context van de organisatie bij tot het creëren van verschillende types van interacties? 4. Op welke manier draagt iemands persoonlijke achtergrond en kennis over de andere bij tot het creëren van verschillende types van interacties? 5. Welke soort interacties geven aanleiding tot een positieve/neutrale/negatieve eigen identiteit op de werkvloer? 6. Welke soort interacties geven aanleiding tot bepaalde acculturatieprocessen tussen autochtonen en allochtonen in de organisatie? 7. Welke soort interacties geven aanleiding tot goede/slechte prestaties?
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12185
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections:External publications

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.