Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12187
Title: Diversiteit: Een kans of bedreiging voor het feminisme? Een kritisch perspectief
Authors: ZANONI, Patrizia 
Issue Date: 2008
Publisher: Sophia vzw
Source: Acten van het colloquium 'Diversiteit: een fait divers? Een gecontesteerd concept, diverse ervaringen, een feministisch debat'. p. 11-21.
Abstract: Deze uiteenzetting maakt de balans op van de mogelijke kansen en de risico's van het concept diversiteit. Sinds zijn ontstaan in de Noord-Amerikaanse bedrijfswereld in de jaren '80 heeft dit bedrijfsconcept veel kritiek gekregen vanuit zowel feministische als linkse hoek. Diversiteit zou namelijk de aandacht van de genderdimensie afleiden, de arbeidersklasse verdelen en ongelijke machtsrelaties onzichtbaar maken. Toch biedt de verankering van dit concept in de dominante economische logica van organisaties ook nieuwe mogelijkheden. Op basis van eigen empirisch onderzoek in Belgische organisaties wordt aangetoond dat een diversiteitsbeleid tot reële positieve effecten kan leiden voor werknemers uit traditioneel ondervertegenwoordigde groepen. Diversiteit kan daarenboven een belangrijke bijdrage leveren aan de vrouwenbeweging door een flexibelere kijk op identiteit te stimuleren. Dit is immers een voorwaarde om vrouwen met verschillende achtergronden beter te kunnen aanspreken.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12187
Category: C2
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections:External publications

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.