Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1230
Title: Database search van tijdreeksen, met toepassing in de firma Medtronic
Authors: KELLENS, Tom
Issue Date: 2006
Abstract: In deze thesis richten we ons op het probleem van similarity search van tijdreeksen. Similarity search kan onderverdeeld worden in twee categorieën, nl. whole matching en subsequence matching. Dit laatste kan beschouwd worden als een veralgemening van whole matching. We zullen in dit werk zien hoe deze veralgemening met behulp van sliding window technieken kan gerealiseerd worden. Similarity search is in essentie gebaseerd op een afstandsfunctie. Op basis van het soort afstandsfunctie wordt deze thesis in twee delen opgesplitst. Deel I van dit werk behandelt similarity search op basis van de Euclidische metriek. In deel II daarentegen beschouwen we similarity search gebaseerd op de dynamic timewarping afstand. In het eerste deel behandelen we twee methoden voor similarity search, nl. de GEMINI-methode en de minimale variantie matching (MVM) methode. Beide methoden werden van een implementatie voorzien en werden hierna uitvoerig getest. Bij al het testwerk in deze thesis hebben we ons specifiek gericht op tijdreeksen afkomstig van ECG-sequenties. Het tweede deel hebben we aangevat door de dynamic timewarping afstandsmeting meer in detail te bekijken. Vervolgens hebben we een methode voor similarity search van tijdreeksen, gebaseerd op deze afstandsmeting, behandeld. Ook deze methode werd ten slotte geïmplementeerd en uitvoerig getest.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1230
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kellens_tom1.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 23, 2022

Download(s)

6
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.