Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1252
Title: Spatial en Spatio-Temporal Data en Data Mining met toepassing in de verkeerskunde
Authors: JANS, Ward
Issue Date: 2005
Abstract: Het doel van deze thesis is om spatial en spatio-temporal data mining te bestuderen en toe te passen in de verkeerskunde. In hoofdstuk 2 worden eerst een aantal mogelijke datamodellen besproken, deze datamodellen zullen verder gebruikt worden om op te minen. Vervolgens is er nood aan queries om over deze datamodellen te stellen, deze worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden eerst nog een aantal begrippen beschreven die nodig zijn alvorens met spatial en spatio-temporal mining van start te kunnen gaan. In hoofdstukken 5 en 6 worden respectievelijk spatial en spatio-temporal mining algoritmes besproken. Op het gebied van spatio-temporal data mining is nog niet zoveel onderzoek gebeurd en zijn er dan ook nog geen concrete toepassingen in de verkeerskunde. Er is dus nood aan nieuwe idee¨en. In hoofdstsuk 7 worden bepaalde wetmatigheden in verband met verkeer besproken, en hierop gebaseerd worden nieuwe idee¨en uitgewerkt voor spatio-temporal data mining in de verkeerskunde. Deze worden ook ge¨ımplementeerd en worden beschreven en getest in hoofdstuk 8. Ze worden in dat hoofdstuk ook met elkaar vergeleken. In hoofdstuk 9 worden de uiteindelijke eindresultaten van de thesis samengevat. Deze zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op hoofdstukken 7 en 8.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1252
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jans-ward.pdf601.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.