Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1262
Title: Non-Photorealistic Rendering and animation of gaseous phenomena
Authors: HERBOTS, Dries
Issue Date: 2006
Abstract: ’Gaseous phenomena’ zijn alomtegenwoordig in het dagelijkse leven, en dus ook in animatie. Het zijn grillige en complexe fenomenen. Een animator wil een sc`ene eenvoudig en naar eigen smaak kunnen manipuleren. Technische hulpmiddelen zijn dus wenselijk bij de animatie van dit soort fenomenen. We bekijken technieken waarmee we dit kunnen doen voor ’stylized’ animatie. Eerst zoeken we naar de eigenschappen van stylized animatie, welke factoren van belang zijn, en hoe die kunnen toegepast worden. Traditionele 2d animatie vormt daarbij een inspiratiebron. Controle is een belangrijk criterium, zowel voor de simulatie als voor de manier van renderen. Een aantal simulatietechnieken voor flu¨ıda wordt besproken. We onderscheiden fysische en niet-fysische methoden. Fluid solvers zijn moeilijk te controleren, maar vertonen wel realistisch gedrag. Andere technieken laten de animator vrij om zelf een pad te maken. Veel hangt af van het beoogde resultaat. We beschrijven ook een aantal mogelijken rendertechnieken, waaronder 2.5d primitieven, billboards en texture advectie. Toon shading komt aan bod en kan op rook worden toegepast. We bespreken ook hoe men selfshadowing via shadow volumes kan implementeren. Vaak hangt de manier van renderen samen met welk soort simulatie er is gebruikt. Tot slot bevat dit eindwerk een bespreking van de implementatie.
Keywords: Traditionele animatie en automatisering, In-betweening met behulp van 2.5d modelling, Squash and stretch, Modelleren van gaseous phenomena, de fluid solver van Stam, Stylized renderen van fluïda, Toon shading, Billboards, 2.5d gemodelleerde rook, Texture advectie, Regenerated textures, Adapted advection, Temperature contours, Image smearing, Implementatie, Billboarding, Extreme paths
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1262
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
herbots1.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

4
checked on May 26, 2022

Download(s)

2
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.