Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14013
Title: Vrijwillige audit: motieven en karakteristieken
Authors: Ghoos, Laura
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het doel van deze studie vormt het onderzoek naar de motieven van Belgische ondernemingen om op vrijwillige basis een bedrijfsrevisor aan te stellen. In België zijn kleine ondernemingen niet verplicht een bedrijfsrevisor aan te stellen. Toch kan het voor hen onder bepaalde omstandigheden wel nuttig zijn om vrijwillig een jaarlijkse externe controle te laten uitvoeren. Een bedrijfsrevisor geeft immers een onafhankelijk, deskundig oordeel over de financiële overzichten van een onderneming. Tijdens de bestudering van deze motieven, ga ik ook op zoek naar de link tussen de motieven en de karakteristieken van deze ondernemingen.De motieven om naar audit te vragen staan naar verwachting in relatie met de specifieke kenmerken van de ondernemingen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14013
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.