Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14033
Title: Governance in openbare instellingen
Authors: Yildirim, Umut
Advisors: TORFS, Nan
VOORDECKERS, Wim
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze masterproef heeft tot doel te onderzoeken hoe deugdelijk bestuur, dat haar oorsprong vindt in het bedrijfsleven, wordt ingevuld in openbare instellingen behorend tot de publieke sector. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 'Hoe wordt deugdelijk bestuur ingevuld in openbare instellingen die maatschappelijke waardecreatie als maatstaf hanteren?'. De centrale onderzoeksvraag is vervolgens opgedeeld in vijf deelvragen die de centrale vraag verder specificeren. De eindverhandeling bestaat enerzijds uit een uitgebreide literatuurstudie en anderzijds uit de resultaten van een kwalitatieve praktijkstudie naar vijf Vlaamse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) als relevante actoren binnen het overheidslandschap.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14033
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08271412011631.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 25, 2022

Download(s)

10
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.