Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14037
Title: Evaluatie van het economisch onderzoek en het beleid inzake fytoremediatie en biomassaconversie
Authors: Ciarlariello, Mariano
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Fytoremediatie is het gebruik van levende planten en/of bomen om een vervuilde bodem of om grondwater te saneren. Een bodem die met zware metalen verontreinigd is, kan door toepassing van deze techniek gesaneerd worden. In Europa heeft men weet van heel wat locale sites die met dit soort vervuiling te maken hebben. Denk maar aan de Belgische en Nederlandse Kempen. Ten opzichte van klassieke saneringstechnieken is fytoremediatie op het eerste gezicht vooral een goedkoop alternatief. Na een afweging van de voor- en nadelen van fytoremediatie in vergelijking met een klassieke saneringsaanpak blijkt dat er hier toch meer nuancering nodig is. Het 'Bodemdecreet ' kan hierbij helpen. Wanneer de bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt ' in het geval van historische bodemverontreiniging ' of de bodemsaneringsnormen overschreden zijn ' bij nieuwe bodemverontreiniging ' zal in het algemeen een klassieke saneringsaanpak beter geschikt en wenselijker zijn. Fytoremediatie daarentegen
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14037
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05229902011632.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

2
checked on Feb 24, 2022

Download(s)

2
checked on Feb 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.