Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14038
Title: Bepaling van het potentieel voor het hergebruik van afval binnen industriële clusters
Authors: Compernolle, Wim
Advisors: VAN PASSEL, Steven
WITTERS, Nele
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze masterproef werkt verder op informatie over afval die bekomen werd in het kader van het Collectief Cleantech Realisatieplan. Tijdens het onderzoek werd gezocht naar oplossingen om het afval op een meer efficiënte en duurzame manier te beheren om zo het hoofd te kunnen bieden aan enkele bedrijfsgerelateerde en maatschappelijke problemen zoals: de hoge bedrijfsafvalkosten, de grondstofschaarste en een groeiende afvalberg. Als mogelijke oplossing hiervoor wordt gekeken naar een samenwerking tussen bedrijven (industriële symbiose). Voor de algemene afvalstromen werd onderzocht of een collectief afvalcontract in een parkmanagement gebeuren economisch rendabel kon zijn. Het onderzoek toont aan dat een economisch rendabel project rond afval mogelijk is. Voor de bedrijfsspecifieke afvalstromen werd in het onderzoek gekeken naar mogelijkheden voor verder onderzoek rond afvalverwerking, hiervoor blijken enkele mogelijkheden aanwezig te zijn.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14038
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09289982011632.pdf5.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 20, 2022

Download(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.