Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14046
Title: Analyse en evaluatie van de Duurzame Ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB)
Authors: Moris, Sebastiaan
Advisors: VANHEUSDEN, Bernard
MARNEFFE, Wim
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Impactanalyses inzake duurzame ontwikkeling, die bekend zijn onder de benaming Sustainability Impact Assessments (SIA), staan centraal in deze masterproef. Er worden twee SIA's onder de loep genomen, namelijk de Duurzame Ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB) van de Belgische federale overheid, en de Impact Assessment (IA) van de Europese Commissie. Beide instrumenten worden geanalyseerd om na te gaan of de instrumenten alle essentiële elementen bevatten en of ze zich lenen tot het uitvoeren van een goede SIA. Daarnaast wordt de toepassing van de impactanalyses in de praktijk geëvalueerd. op basis van de inzichten verworden in de analyse en evaluatie, worden een aantal voorstellen gedaan ter verbetering van de DOEB. Om af te sluiten wordt nagegaan welke toekomstperspectieven er zijn voor de DOEB.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14046
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08265202011632.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 17, 2022

Download(s)

6
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.