Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14057
Title: Bepaling van het potentieel voor een rationeler energieverbruik in de industriële sector
Authors: Gaethofs, Yennick
Noelmans, Wout
Advisors: VAN PASSEL, Steven
DANIELS, Silvie
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De hedendaagse samenleving wordt meer en meer geconfronteerd met de negatieve impact van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit heeft een desastreuze invloed op het milieu en de energieprijzen lopen alsmaar op. In dit kader wordt een onderzoek gevoerd naar hergebruik van restwarmte in samenwerking met Cegeka Hasselt en het Cleantech Platform. Hergebruik van restwarmte kan als alternatief gebruikt worden voor fossiele brandstoffen. Desondanks staat deze toepassing nog in zijn kinderschoenen in Vlaanderen. De eindverhandeling start met een uitgebreide literatuurstudie. In deze literatuurstudie wordt er getracht inzicht te verwerven over de technische, economische en beleidsaspecten omtrent restwarmterecuperatie. Allereerst wordt er een studie gemaakt over de reeds bestaande technologieën van restwarmtehergebruik. Uit deze studie blijkt dat er een brede waaier van restwarmtetoepassingen mogelijk zijn afhankelijk van de bron en omgeving. Deze toepassingen zijn: algemene ruimteverwarm
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14057
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.