Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14065
Title: Vormen van economische coöperatie die functioneren
Authors: Vandeweyer, Robin
Advisors: HOUBEN, Ghislain
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het onderzoek naar vormen van coöperaties die functioneren, heeft geleid tot enkele interessante vaststellingen. In de probleemstelling wordt de beweegreden van de masterproef verklaard in combinatie met de centrale onderzoeksvraag, die luidt als volgt: 'Welke variabelen hebben een determinerende invloed op de economische, succesvolle werking van een coöperatie?' Naast deze probleemstelling wordt er ook nog een uitgebreide beschrijving gegeven over de methodologie en de aanwezige literatuur. Het vierde en laatste deel van de masterproef zijn de conclusies en aanbevelingen.Er wordt een opsomming gegeven van vijf aanbevelingen. Deze eventuele maatregelen zorgen ervoor dat het succesbereik van de coöperatie toeneemt. Uiteindelijk zijn er drie determinerende factoren vastgesteld die succes verzekeren. Mits het in acht nemen van deze factoren in combinatie met de vijf aanbevelingen, kan dergelijke coöperatie gezien worden als een economisch, succesvol functionerend samenwerkingsverband.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14065
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07256942011633.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 22, 2022

Download(s)

8
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.