Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14067
Title: Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Gevalstudie in de schoonmaaksector
Authors: Vranken, Inez
Advisors: MARTENS, Hilda
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De laatste jaren krijgen we alsmaar meer te maken met vergrijzing. Deze heeft niet alleen betrekking op een kleinere beroepsbevolking, maar ook op een wijziging van de leeftijdsstructuur en de werkende bevolking. De werkzaamheidsgraad ligt lager bij vrouwen vermits ze gemiddeld minder uren per week werken. Door de mogelijkheid van vervroegd uittreden, blijven niet veel mensen op de arbeidsmarkt tot aan de pensioensleeftijd. De gezondheidsredenen en de zware fysieke last die het werk met zich meebrengt, geven onder andere aanleiding tot het vervroegd verlaten van de arbeidsmarkt. Onder zware fysieke arbeid vallen de werknemers die te maken krijgen met een zware werklast. Ze moeten hun fysieke krachten gebruiken om hun werk te verrichten. Een van de zware fysieke sectoren is de schoonmaaksector, die grotendeels een vrouwensector is. Daarom ben ik in deze eindverhandeling op zoek gegaan naar de bevorderende en belemmerende factoren om zware fysieke arbeid in de schoonmaaksector uit te oef
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14067
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05226302011633.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 20, 2022

Download(s)

32
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.