Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14069
Title: Business modeling and open innovation: Design as a new source of value creation and inter-firm cooperation
Authors: Zels, Charline
Advisors: VANHAVERBEKE, Wim
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken en gaat in op de volgende vraag: Welke meerwaarde biedt design aan een product gebruikmakend van open innovatie? Er zal getracht worden deze vraag te beantwoorden aan de hand van een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. In het eerste hoofdstuk wordt de probleemstelling en het onderzoeksopzet uiteengezet. Ook wordt in dit hoofdstuk het praktijkprobleem verduidelijkt met de centrale onderzoeksvraag en de daarbij horende deelvragen. Het onderzoek zal ingezet worden in hoofdstuk 2 met een verkennende literatuurstudie. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden wat innovatie en open innovatie is en welke opportuniteiten dit voor een bedrijf met zich mee kan brengen. Hoofdstuk 3 handelt over het concept design. Allereerst wordt een definiĆ«ring gegeven van design en Design-Driven Innovation. Daarna volgt een overzicht van de verschillende voor- en nadelen. Dit hoofdstuk bevat ook een beschrijving van de positionering van e
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14069
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07254592011633.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 16, 2022

Download(s)

6
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.