Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14076
Title: Proces simulatie software : een vergelijkende studie
Authors: Beerten, Pieter
Advisors: VANHOOF, Koen
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze masterproef zal er een vergelijkende studie uitgevoerd worden naar de prestaties van BPS tools. De tools die met elkaar vergeleken zullen worden, zijn ARIS en ADONIS. Om de prestaties van de twee tools met elkaar te kunnen vergelijken zijn er twee grote aspecten die bekeken moeten worden: de toolmogelijkheden en het gebruiksgemak. De toolmogelijkheden worden getoetst aan de hand van een rapport waarin verschillende kenmerken vergeleken worden. Het gebruiksgemak zal getest worden aan de hand van een voorbeeld case. De conclusie van deze masterproef is dat de prestaties van de beide tools vergelijkbaar zijn. Er is geen tool die globaal gezien overduidelijk beter presteert dan de andere. Indien men processen wil simuleren met veel werknemers kan men wel best ARIS gebruiken, bij weinig werknemers zal ADONIS de beste keuze zijn.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14076
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06238582011672.pdf4.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 27, 2022

Download(s)

10
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.