Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14077
Title: Modelleren van processen en beslissingen : een geval studie
Authors: Verdeyen, Natasja
Advisors: VANHOOF, Koenraad
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het modelleren van de bedrijfslogica kan men doen door middel van het Decision model. De basiscomponenten van het Decision model zijn de Rule Family en het Decision diagram. Aan de hand van de case over het bedrijf Userv Financial Services, dat financiële diensten aanbiedt, wordt deze theorie toegepast. De bedrijfslogica wordt dan wel overzichtelijk met het Decision model, toch is het handig om deze Rule Families te implementeren in een programma dat de bedrijfsbeslissingen automatisch zal doen. Twee mogelijkheden zijn de programma's Drools en OpenRules. Beide programma's worden hier verder uitgediept aan de hand van de implementatie van de Userv case. De programma's worden getoetst aan de vijftien principes van het Decision model, waarbij Drools beduidend beter scoort op de inhoudelijke principes terwijl OpenRules beter presteert bij de visuele vereisten. Toch kan er geen expliciete voorkeur uitgaan naar één van beide programma's, beide hebben immers sterke en zwakke punten.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14077
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10306972011672.pdf3.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 16, 2022

Download(s)

4
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.