Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14079
Title: Motieven voor vrijwillige risicorapportering bij Belgische beursgenoteerde ondernemingen
Authors: de Bock, Alexandra
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze masterproef bestudeert de achterliggende overwegingen bij het vrijwillig rapporteren over risico's en risicobeheersystemen in het jaarverslag van niet-financiĆ«le Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Meer bepaald wordt er nagegaan hoe en waarom ondernemingen op een specifieke manier rapporteren over hun risico's en risicobeheersystemen in het jaarverslag. De masterproef bestaat uit zes grote delen: de probleemstelling, de literatuurstudie, het empirisch onderzoek en tot slot de conclusies. Het empirisch onderzoek bestaat uit drie verschillende onderzoeken: analyse van de jaarverslagen, diepteinterviews met bevoorrechte getuigen en een econometrisch onderzoek naar bedrijfsspecifieke eigenschappen van de ondernemingen en hun vrijwillige risicorapportering.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14079
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.