Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14086
Title: De impact van de recente financiële crisis en ontwikkelingen op economische groei: een panel data analyse
Authors: Schoonbrood, Stefan
Advisors: VANCAUTEREN, Mark
MARNEFFE, Wim
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze masterproef wordt het effect van de financiële en economische crisis op de economische groei nagegaan. Meer bepaald wordt er een financieel mechanisme, gestoeld op het bestaan van financiële fricties, onderzocht dat mede verantwoordelijk is voor de propagatie van de problemen in de financiële sector naar de reële economie. Er wordt evidentie gevonden voor een korte termijn financieel mechanisme dat opereert in de maand na een peak in de TED-spread. Zo blijkt er een zeer duidelijk mechanisme aanwezig te zijn in de maand na het faillissement van Lehman Brothers.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14086
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.