Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14087
Title: Het keuzegedrag van de ondernemingen met betrekking tot de aanstelling van een commissaris
Authors: Tielens, Joris
Advisors: MERCKEN, Roger
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Het keuzegedrag van ondernemingen bij de aanstelling van de commissaris is momenteel een populair onderzoeksobject in academische kringen. Een niet onbelangrijke oorzaak van deze aandacht is de uitgesproken structuur van de aanbodzijde van de externe controle. Inzake de Belgische context is het evenwel opmerkelijk dat er een duidelijk hiaat bestaat op het vlak van studies naar auditorkeuze. Dit onderzoek wil een antwoord bieden op deze leemte en onderzoekt de rol die de agency theorie speelt in het keuzegedrag. De agency theorie is een paradigma om de relatie tussen verschillende stakeholders en de onderneming te beschrijven. In deze masterproef staat de relatie tussen de onderneming en drie categorie├źn van stakeholders centraal: (i) schuldeisers, (ii) werknemers en (iii) aandeelhouders. De centrale onderzoeksvraag stelt tot doel te onderzoeken of de kenmerken, die inherent zijn aan de relatie tussen deze drie partijen en de onderneming, een impact hebben op de auditorkeuze.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14087
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.