Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14090
Title: Het inzetten van de inactieve bevolking in knelpuntberoepen: overzicht en marketinghulp
Authors: Geerlings, Bieke
Advisors: MARTENS, Hilda
FAES, Wouter
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze masterproef doet onderzoek naar de inactieve bevolking en knelpuntberoepen. We trachten een antwoord te bekomen op volgende onderzoeksvraag: 'Op welke wijze kan de inactieve bevolking geactiveerd worden en ingezet worden in knelpuntberoepen, en welke marketingondersteuning is hiervoor nodig?' Om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvraag wordt er in de literatuurstudie onderzoek gedaan naar de inactieve bevolking en knelpuntberoepen. Er wordt ook onderzocht wat de redenen van inactiviteit zijn en of het mogelijk is om de inactieve bevolking in te zetten in knelpuntberoepen. Er wordt hierbij onderzocht wat de motieven en voorwaarden zijn van personen uit de inactieve bevolking voor herintrede op de arbeidsmarkt en welke marketingondersteuning nodig is voor de activering. In de praktijkstudie worden enkele knelpuntberoepen geselecteerd waarvoor een marketingcampagne wordt opgesteld.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14090
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.