Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14091
Title: Het gebruik van neonatale kenmerken in reclame
Authors: Haesevoets, Timo
Advisors: JANSSENS, Wim
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Schattige producten zijn alomtegenwoordig in de huidige samenleving. Een belangrijke component die ervoor zorgt dat de consument een product als schattig ervaart is de aanwezigheid van een of meerdere neonatale kenmerken in het uitzicht van een product. Onder neonataal verstaan we allerlei uiterlijke kenmerken die we terugvinden bij pasgeborenen, bijvoorbeeld een relatief groot hoofd met grote, laagstaande ogen. In deze masterproef wordt aan de hand van een literatuurstudie en een empirisch onderzoek onderzocht of de positieve emoties en gedragingen waarmee mensen lijken te reageren wanneer zij aan neonatale kenmerken blootgesteld worden gebruikt kunnen worden in een reclametoepassing.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14091
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.