Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14096
Title: Innovatie, productiviteit en export bij Belgische ondernemingen
Authors: D'Huys, Niels
Advisors: VANCAUTEREN, Mark
Issue Date: 2012
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling onderzoekt het belang van innovatie in Belgische ondernemingen voor hun productiviteit en exportkans. Meer specifiek luidt de centrale onderzoeksvraag als volgt: Welke zijn de onderlinge relaties tussen innovatie, productiviteit en export voor Belgische bedrijven in de periode 2004 tot en met 2008? Door na te gaan in welke mate deze variabelen elkaar beïnvloeden binnen Belgische ondernemingen, verkrijgt men een beeld van het belang van innovatie en productiviteit op de Belgische export. Omdat dit onderzoek zich specifiek richt op Belgische ondernemingen, is er geopteerd om als dataset gebruik te maken van de Community innovation statistics data, afgekort CIS data. Voor dit onderzoek beschik ik over een samengevoegde panel dataset, opgebouwd uit data van de CIS 2006 en CIS 2008 enquêtes.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14096
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.